Kolbenova 438
Praha 9 - Vysočany
Areál bývalé ČKD

+420 777 851 966
+420 603 254 998
+420 608 538 661
info@cerny-welding.cz