Kolbenova 438
Praha 9 - Vysočany
Areál bývalé ČKD

+420 777 851 966
+420 608 538 661
info@cerny-welding.cz

Certifikáty01. ČSN EN ISO 3834-2 2022 CZ1
02. ČSN EN ISO 3834-2 2022 CZ2
04. ČSN EN ISO 3834-2 2022 EN1
04. ČSN EN ISO 3834-2 2022 EN2
05. SDP ČR kolejnice
06. SDP ČR vozy
07. EWT
08. EWT - změna příjmení
09. IWT
10. IWT - změna příjmení
11. OOZ MHD kolejnice
12. OOZ MHD vozy
13. OOZ ŽKV
14. Svářečský technik CWS ANB